საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სქემას უფროსი მასწავლებლის დაწინაურებისთვის საჭირო კომპონენტი დაემატა