საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლებსა და კოლეჯებში მეწარმეობის სწავლება გაძლიერდება