საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროგრამირების სასკოლო კლუბების შემაჯამებელი კონფერენცია