საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიმდინარეობს 2018-2024 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმის განხილვები