საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ადაპტური აპარატურა გადაეცათ