საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ესტონელმა ექსპერტებმა სკოლების ადმინისტრაციის თანამშრომლები გადაამზადეს