საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მთავრობამ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები დაამტკიცა