საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

აფხაზური ენის დაცვისა და განვითარების მიზნით სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედდება