საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ადამიანური კაპიტალის განვითარების საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა