საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარებისთვის ახალი პროგრამა ამოქმედდა