საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს რეგიონებში ინგლისური ენას უფასოდ შეისწავლიან