საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიხელი ჩხენკელი: „ავტორიზაციაშეჩერებული უნივერსიტეტის არცერთი სტუდენტი სასწავლებლის მიღმა არ დარჩება“