საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიხეილ ჩხენკელი ავტორიზაციაშეჩერებულ თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტ „ჰიპოკრატეს“ სტუდენტებს შეხვდა