საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პირველი უმაღლესი პროფესიული კოლეჯი კახეთის რეგიონში გაიხსნება