საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების მსურველთა განაცხადების მიღება იწყება