საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ახალი სასწავლო კორპუსი ექნება