საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ნიჭიერ ახალგაზრდებს საზღვარგარეთ უფასოდ სწავლის შესაძლებლობა ეძლევათ