საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებთან შეხვედრებს რეგულარული ხასიათი ექნება