საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება უმაღლესი განათლების მიმართულების ერთ-ერთ პრიორიტეტად დარჩება