საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ განათლებაში გატარდება რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში კვალიფიციური კადრების დეფიციტს მინიმუმამდე დაიყვანს