საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე დასაფინანსებელ პირთა რაოდენობა ცნობილია