საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების სფეროს ექსპერტები რეფორმის პროცესში აქტიურად ჩაერთვებიან