საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მიხეილ ბატიაშვილმა სსიპ-ის ხელმძღვანელები თანამშრომლებს პირადად წარუდგინა