საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დავით გარეჯის საკონსერვაციო მეთოდოლოგიასა და მართვის სამოქმედო გეგმას ექსპერტები შეიმუშავებენ