საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამუშაო შეხვედრები მასწავლებლებთან მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს