საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის VII კლასისა და დაწყებითი საფეხურის ზოგიერთი საგნის სასკოლო სახელმძღვანელოების/სერიების გრიფირება