საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონფერენცია - „უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული სისტემის დანერგვა: შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები“