საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული უნარების განვითარების მხარდამჭერი ელექტრონული პლატფორმა შეიქმნა