საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საბაზო და საშუალო საფეხურების შინაარსობრივი და ტექნიკური კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ