საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის პროექტის პილოტირება იწყება