საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მოსწავლეთა ქცევის კოდექსის სამუშაო ვერსიის განხილვა მოეწყო