საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პრეზიდენტმა ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გახსნა