საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საჯარო სკოლების კომპიუტერიზაციის ახალი პროექტი დაიწყო