საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს ავიაციის უნივერსიტეტში ახალი პროგრამები ამოქმედდება