Top

თამარ მახარაშვილი საჯარო სკოლებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას პირადად გაეცნო