Top

მიხეილ ბატიაშვილი სამინისტოს წინ შეკრებილ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებს საკუთარი ინიციატივით შეხვდა