საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ევროკავშირის წარმომადგენლობამ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობა დადებითად შეაფასა