2.4. სამინისტროს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

15.12.2013

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშები – 2013 წ.

საქართველოს პრეზიდენტ

საქართველოს პარლამენტს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს2014 წ.

(საქართველოს პრეზიდენტს) 990406

(საქართველოს პარლამენტს) 990390

(საქართველოს პრემიერ-მინისტრს) 990373

(საკანონმდებლო მაცნეს) 9904272015 წელი

საქართველოს პარლამენტს 

 საქართველოს პრემიერ-მინისტრს

საქართველოს პრეზიდენტს

სსიპ-საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს2016 წელი

საქართველოს პრეზიდენტს 10.01.2017

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს 10.01.2017

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 10.01.2017

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 10.01.20172017 წელი

სსიპ – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს N1497498  (07.12.2017)

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს N1497493 (07.12.2017)

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს N1497500 (07.12.2017)

საქართველოს პრეზიდენტს N1497495 (07.12.2017)2018 წელი

საქართველოს პრეზიდენტს 07.12.2018

სსიპ საკანონმდებლო მაცნეს 07.12.2018

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 07.12.2018

საქართველოს პრემიერ მინისტრს 07.12.20182019 წელი

საქართველოს პრეზიდენტს 09.12.2019

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 09.12.2019

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 09.12.2019

საქართველოს პრემიერ მინისტრს 09.12.2019

2020 წელი

საქართველოს პრეზიდენტს 08.12.2020

საქართველოს პრემიერ მინისტრს 08.12.2020

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 08.12.2020

სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 08.12.2020

ბეჭდვა