5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (დეტალურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

შრომის ანაზღაურება 2013 (კვარტალური და ჯამური სახით) (22.01.14)

თანამდებობის პირებზე 2013 წელს გაცემული დანამატი  (26.02.14)

თანამდებობის პირებზე 2013 წელს გაცემული პრემია (26.o2.14)2014 წლის პირველი კვარტალის ჯამური მოჯნაცემები (23.04.14)

2014 წლის პირველი კვარტალის  მონაცემები თანამდებობის პირებზე (28.04.14)

2014 წლის მე-2 კვარტალის ჯამური მოჯნაცემები (07.07.14)

2014 წლის მე-2 კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე (07.07.14)

2014 წლის მე-3 კვარტალის ჯამური მოჯნაცემები (07.10.14)

2014 წლის მე-3 კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე (07.10.14)

წინასწარ ვაქვეყნებთ 2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში გაწეული შრომის ანაზღაურების შესახებ მონაცემებს (თანამდებობის პირების დეტალურად; სხვა თანამშრომლებზე ჯამურად)

ოქტომბერსა და ნოემბერში გაცემული შრომის ანაზღაურება (ხელფასი, პრემია, დანამატი) (03.12.14)

2014 წლის მე-4 კვარტალის ჯამური მოჯნაცემები (20.01.15)

2014 წლის მე-4 კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (20.01.15)2015 წლის პირველი კვარტალის ჯამური მონაცემები (14.04.15)

2015 წლის პირველი კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე  (დეტალური) (14.04.15)

2015 წლის პირველი-მეორე კვარტლის შრომის ანაზღაურება ჯამური (14.07.15)

2015 წლის მე-2 კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) 14.07.15

2015 წლის მე-3 კვარტალის ჯამური მონაცემები (12.10.15)

2015 წლის მე-3 კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) 13.10.15

2015 წლის მე-4 კვარტალის ჯამური მონაცემები (13.01.16)

2015 წლის მე-4 კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) 13.01.162016 წლის პირველი კვარტალის ჯამური მონაცემები (08.04.16)

2016-წლის-პირველი-კვარტლის-შრომის-ანაზღაურება-თანამდებობის-პირებზე-დეტალური-08.04.16 (9)

2016 წლის მეორე კვარტალის ჯამური მონაცემები (07.07.16)

2016 წლის მეორე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (07.07.16)

2016 წლის მესამე კვარტალის ჯამური მონაცემები (11.10.16)

2016 წლის მესამე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (11.10.16)

2016 წლის მეოთხე კვარტლის ჯამური მონაცემები (12.01.2017)

2016 წლის მეოთხე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (12.01.2017)2017 წლის პირველი კვარტლის  ჯამური მონაცემები  (25.04.2017)

2017 წლის პირველი კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (25.04.2017)

2017 წლის მეორე კვარტლის ჯამური მონაცემები (21.07.2017)

2017 წლის მეორე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (21.07.2017)

2017 წლის მესამე კვარტლის ჯამური მონაცემები (17.10.2017)

2017 წლის მესამე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (17.10.2017)

2017 წლის მეოთხე კვარტლის ჯამური მონაცემები (12.01.2018)

2017 წლის მეოთხე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (12.01.2018)2018 წლის პირველი კვარტლის ჯამური მონაცემები (17.04.2018)

2018 წლის პირველი კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (17.04.2018)

2018 წლის მეორე კვარტლის ჯამური მონაცემები (17.07.2018)

2018 წლის მეორე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (17.07.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის ჯამური მონაცემები (18.10.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის ჯამური მონაცემები (18.10.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (18.10.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (18.10.2018)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის ჯამური მონაცემები (20.01.2019)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის ჯამური მონაცემები (20.01.2019)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (20.01.2019)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (20.01.2019)2019-წლის-პირველი-კვარტალის-შრომის-ანაზღაურება-თანამდებობის-პირებზე-დეტალური. (25.04.2019)

2019-წლის-პირველი-კვარტალის-ჯამური-მონაცემები (25.04.2019)

2019 წლის მეორე კვარტალის ჯამური მონაცემები (23.07.2019)

2019 წლის მეორე კვარტალის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე დეტალური; (23.07.2019)

2019 წლის მესამე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე დეტალური (22.10.2019)

2019 წლის მესამე კვარტალის ჯამური მონაცემები (22.10.2019)

2019 წლის მეოთხე კვარტალის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე დეტალური (27.01.2020)

2019 წლის მეოთხე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (27.0.2020)2020 წლის პირველი კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (27.04.2020)

2020 წლის პირველი კვარტალის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე დეტალურად (27.04.2020)

2020 წლის მეორე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (15.07.2020)

2020 წლის მეორე კავრტალის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე დეტალურად (15.07.2020)

2020 წლის მესამე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (22.10.2020)

2020 წლის მესამე კვარტალის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (22.10.2020)

2020 წლის მეოთხე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (27.01.2021)

2020 წლის მეოთხე კვარტალის მონაცემების თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (27.01.2021)2021 წლის პირველი კვარტალის მონაცემების თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (12.04.2021)

2021 წლის პირველი კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (12.04.2021)

2021 წლის მეორე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (09.07.2021)

2021 წლის მეორე კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (09.07.2021)

2021 წლის მესამე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (08.10.2021)

2021 წლის მესამე კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (08.10.2021)

2021 წლის მეოთხე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (14.01.2022)

2021 წლის მეოთხე კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (14.01.2022)2022 წლის პირველი კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (08.04.2022)

2022 წლის პირველი კვარტალის მონაცემების თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (08.04.2022)

2022 წლის მეორე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (11.07.2022)

2022 წლის მეორე კვარტალის მონაცემების თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (11.07.2022)

2022 წლის მესამე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (10.10.2022)

2022 წლის მესამე კვარტალის მონაცემების თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (10.10.2022)

2022 წლის მეოთხე კვარტალის შრომის ანაზღაურება ჯამური მონაცემები (16.01.2023)

ბეჭდვა