5.4. ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (დეტალურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

2013 წლის პირველ, მეორე და მესამე კვარტალში გაღებული სამივლინებო ხარჯები.

სამივლინებო ხარჯები 2013 (კვარტალური და ჯამური სახით) (22.01.14)


2014 პირველი კვარტლის სამივლინებო ხარჯები (პერსონალურ მონაცემთა დაცვით) (23.04.14)

2014 მე-2 კვარტალის სამივლინებო ხარჯები (პერსონალურ მონაცემთა დაცვით)(07.07.14)

2014 მე-3 კვარტალის სამივლინებო ხარჯები (პერსონალურ მონაცემთა დაცვით)(07.10.14)

მინისტრისა და მოადგილეების სამივლინებო ხარჯების 2013-2014 (ოქტომბრის ჩათვლით) (04.12.14)

2014 მე-4 კვარტალის სამივლინებო ხარჯები (პერსონალურ მონაცემთა დაცვით) (23.01.15)

სრული 2014 წლის თანამდებობის პირთა მივლინებები (დეტალური მონაცემები: მიზნები, ქვეყნები და სხვა) (25.03.15)2015 წლის პირველი კვარტლის თანამდებობის პირთა მივლინებები (დეტალური მონაცემები: მიზნები, ქვეყნები და სხვა) (20.04.15)

2015 წ. პირველი კვარტლის სამივლინებო ხარჯების ჯამური მონაცემები (თან. პირ. და სხვა მოხელეები) (20.04.15)

2015 წლის მე-2 კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (13.07.15)

2015 წლის მე-2 კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (13.07.15)

2015 მე-2 კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (29.07.15)

2015 მე-3 კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (12.10.15)

 2015-წლის-კვარტლის-სამივლინებო-ხარჯები-ჯამურად-13.10.15

2015-წლის- მეოთხე კვარტლის-სამივლინებო-ხარჯები-ჯამურად-(14.01.16)

2015 მე-4 კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (14.01.16)2016 წლის პირველი კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (08.04.16)

2016 წლის პირველი კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (14.04.16)

2016 წლის მეორე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (07.07.16)

2016 წლის მეორე კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (11.07.16)

 2016 წლის მესამე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (11.10.16)

2016 წლის მესამე კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (13.10.16)

2016 წლის მეოთხე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (20.01.2017)

2016 წლის მეოთხე კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (20.01.2017)2017 წლის  პირველი კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (26.04.2017)

2017 წლის პირველი კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (26.04.2017)

2017 წლის მეორე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად 28.07.2017 

2017 წლის მეორე კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) 28.07.2017

2017 წლის მესამე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად 17.10.2017

2017 წლის მესამე კვარტლის თანამდებობის პირთა სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (17.10.2017)

2017 წლის მეოთხე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად 12.01.2018

2017 წლის მეოთხე კვარტლის თანამდებობის პირთა ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (15.01.2018)

2017 წლის მეოთხე კვარტლის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (15.01.2018)2018 წლის პირველი კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (17.04.2018)

2018 წლის პირველი კვარტლის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (30.04.2018)

2018 წლის მეორე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (17.07.2018)

2018 წლის მეორე კვარტლის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (20.07.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (18.10.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (18.10.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (18.10.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (18.10.2018)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (20.01.2019)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად 33 01 (20.01.2012)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (30.01.2019)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (30.01.2019)2019-წლის-პირველი-კვარტალის-სამივლინებო-ხარჯები-ჯამურად

2019-წლის-პირველი-კვარტლი-თანამდებობის-პირთა-სამივლინებო-ხარჯები-დეტალურად (25.04.2019)

2019 წლის მეორე კვარტალი სამივლინებო ხარჯები ჯამურად; (23.07.2019)

2019 წლის მეორე კვარტლის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები)(23.07.2019)

2019 წლის მესამე კვარტალის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები)(22.10.2019)

2019 წლის მესამე კვარტალის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად; (22.10.2019)

2019 წლის მეოთხე კვარტალის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (27.01.2020)

2019 წლის მეოთხე კვარტალის თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (27.01.2020)

2019 წლის მეოთხე კვარტალის თანამდებობის პირთა ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (27.01.2020)2020 წლის პირველი კვარტალი –  ინფორმაცია მივლინებების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჯამურად ასევე თანამდებობის პირებზე დეტალური მონაცემები (27.04.2020)

2020 წლის მეორე კვარტალის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (15.07.2020)

2020 წლის მეორე კვარტალის  თანამდებობის პირთა ქვეყნის შიგნით განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (15.07.2020)

2020 წლის მეორე კვარტალის  თანამდებობის პირთა ქვეყნის გარეთ განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (15.07.2020)

2020 წლის მესამე კავრტალის სამივლინებო ხარჯები ჯამურად (22.10.2020)

2020 წლის მესამე კვარტალში განხორციელებული სამივლინებო ხარჯები (დეტალური მონაცემები) (22.10.2020)

ბეჭდვა