4.2. სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით

ანგარიში 2013 წლის სამ კვარტალში შესყიდული საქონლის შესახებ.

ანგარიში 2013 წლის სამ კვარტალში შესყიდული მომსახურების შესახებ.

ანგარიში 2013 წლის სამ კვარტალში შესყიდული სამუშაოების შესახებ.

ანგარიში 2013 წლის მეოთხე კვარტალში შესყიდული საქონლის შესახებ (24.01.14)

ანგარიში 2013 წლის მეოთხე კვარტალში შესყიდული მომსახურების შესახებ(24.01.14)

2013 წლის მეოთხე კვარტალში სამუშაოები არ შესყიდულა.2014 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (04.04.14)

2014 წლის მე-2 კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (08.07.14)

2014 წლის მე-3 კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (10.10.14)

წინასწარ ვაქვეყნებთ მიმდინარე წლის ოქტომრბისა და ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ მონაცემებს:

2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები  (01.12.14)

2014 წლის მე-4 კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (13.01.15)2015 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (15.04.15)

2015 წლის მესამე კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (16.10.15)

2015 წლის მეოთხე კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (14.01.16)2016 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (14.04.16)

2016 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (11.07.16)

2016 წლის მესამე კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები

(11.10.16)

2016 წლის მეოთხე კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 18.01.20172017 წლის პირველი კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 25.04.2017

2017 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 21.07.2017

2017 წლის მესამე კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (17.10.2017)

2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (15.01.2018)2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (30.04.2018)

2018 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (20.07.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (18.10.2018) 

2018 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (18.10.2018)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (20.01.2019)2019-წლის-პირველი-კვარტალის-მდგომარეობით-განხორციელებული-სახელმწიფო-შესყიდვები (25.04.2019)

2019 წლის მეორე კვარტალის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (15.07.2019)

2019 წლის მესამე კვარტალის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (22.10.2019)

2019 წლის მეოთხე კვარტალის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (24.01.2020)2020 წლის პირველი კვარტალის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (27.04.2020)

2020 წლის მეორე კვარტალის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (15.07.2020)

2020 წლის მესამე კვარტალის მდგომარეობით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები (22.10.2020)

ბეჭდვა