1.5. სამინისტროს ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია

შალვა გოგოლაძე – მინისტრის მოადგილე

ლევან ხარატიშვილი – მინისტრის მოადგილე

ბადრი მაისურაძე – მინისტრის მოადგილე

ნუნუ მიცკევიჩი – მინისტრის მოადგილე

თამარ ქიტიაშვილი – მინისტრის მოადგილე

ეკატერინე დგებუაძე – მინისტრის მოადგილე


კონსტანტინე ბასილაშვილი –  ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი;

ლევან ჩირგაძე – ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსის მოადგილე;

დავით ლომინაშვილი (იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი)

ეკატერინე მაჩიტიძე (იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

გიორგი ქოჩიშვილი (შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი)

თამარ თევზაძე (შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

მარიამ ტაბატაძე (ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი)

ნანა ფერაძე (ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ნანა ხმალაძე (ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ზურაბ მიმინოშვილი (ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

თამარ წულუკიძე ( საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

კახა ხანდოლიშვილი (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების  დეპარტამენტის უფროსი)

დავით სიხარულიძე (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

მანანა ქავთარაძე (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების  დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ნათია გაბიტაშვილი (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ეკა კვიტაშვილი – სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის უფროსი;

ლალი კალანდაძე (სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროსი)

მარიამ ჩიქობავა (სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ეკატერინე ლეჟავა ((სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ირაკლი დოლაბერიძე (სპორტის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი)

ნატო გუჯაბიძე (სპორტის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ზურაბ ბაქრაძე (სპორტის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ნანა დოლიძე (კულტურის დეპარტამენტის უფროსი)

თეა ონიანი (კულტურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

თამარ სამხარაძე (პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე)

ნინო წერეთელი – უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;

ბეჭდვა