5.1. სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

2013 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2013 დაზუსტებული ბიუჯეტი (30.01.14)2014 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (22.04.14)

2014 წლის 6 თვის დამტკიცებული (დაზუსტებული) გეგმები და შესრულება (15.07.14)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი (21.10.14).

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი (15.01.15)2015 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და პირველი კვარტლის შესრულება (03.04.15)

2015 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეორე კვარტლის შესრულება (13.07.15)

2015 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტლის შესრულება (16.10.15)

2015 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტლის შესრულება (02.02.16)2016 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და პირველი კვარტლის შესრულება (08.04.16)

2016 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეორე კვარტლის შესრულება (08.07.16)

2016 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტლის შესრულება (17.10.2016)2017 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და პირველი კვარტლის შესრულება (25.04.2017)

2017 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეორე კვარტლის შესრულება (21.07.2017)

2017 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტლის შესრულება (23.10.2017)

2017 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (17.01.18)2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და პირველი კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (30.04.18)

2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეორე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (20.07.18)

2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (20.10.18)

2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (11.02.19)2019 წ.-დამტკიცებული-ბიუჯეტი-და-პირველი-კვარტლის-მდგომარეობით-შესრულება.

2019-წ-დამტკიცებული-ბიუჯეტი-და-მეორე-კვარტლის-მდგომარეობით-შესრულება. (23.07.2019)

2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტალის მდგომარეობით შესრულება (22.10.2019)

2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტალის მდგომარეობით შესრულება (28.01.2020)2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და პირველი კვარტალის მდგომარეობით შესრულება (27.04.2020)

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეორე კვარტალის მდგომარეობით შესრულება (15.07.2020)

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტალის მდგომარეობით შესრულება (22.10.2020)

ბეჭდვა