4.1. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (25 დეკემბრის მდგომარეობით) (24.01.14)2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (04.04.14)

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – მე-2 კვარტალის მიხედვით (08.07.14)

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა მე-3 კვარტალის მიხედვით (10.10.14)

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა მე-4 კვარტალის მიხედვით (13.01.15)სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით (15.04.15)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის მესამე კვარტალის მიხედვით (16.10.15)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 წლის მეოთხე კვარტალის მიხედვით (14.01.16)სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით (14.04.16)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის მეორე კვარტალის მიხედვით (11.07.16)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის მესამე კვარტალის მიხედვით (11.10.16)

შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 მეოთხე კვარტალი 17.01.2017სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით 25.04.2017

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წლის მეორე კვარტალის მიხედვით 21.07.2017

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წლის მესამე კვარტალის მიხედვით (17.10.2017)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2017 წლის მეოთხე კვარტალის მიხედვით (15.01.2018)სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2018 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით (30.04.2018)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2018 წლის მეორე კვარტალის მიხედვით (20.07.2018)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2018 წლის მესამე კვარტალის მიხედვით (18.10.2018)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2018 წლის მეოთხე კვარტალის მიხედვით (20.01.2019)სახელმწიფო-შესყიდვების-წლიური-გეგმა-2019-წლის-პირველი-კვარტალის-მიხედვით  (24.04.2019)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2019 წლის მეორე კვარტლის მიხედვით (15.07.2019)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2019 წლის მესამე კვარტალის მიხედვით (22.10.2019)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2019 წლის მეოთხე კვარტალის მიხედვით (24.01.2020)სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა  – 2020 წლის პირველი კვარტალის მიხედვით (27.04.2020)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2020 წლის მეორე კვარტალის მიხედვით (15.07.2020)

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა – 2020 წლის მესამე კვარტაკუს მიხედვით (22.10.2020)

ბეჭდვა