3.1. სამინისტროს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში დასაქმების მსურველმა:

მისთვის სასურველ ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, განაცხადი უნდა წარადგინოს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge)

კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიებით დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიმართოს საპრეტენზიო კომისიას (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილების შესაბამისად).

კონკურსის პროცესთან და შედეგებთან დაკავშირებული დავა წყდება არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად (ადმინისტრაციული საჩივრის, ან სარჩელის წარდგენის გზით).

კონკურსების მონაცემები (2013 წელი)2014 წ.

კონკურსის შედეგები 2014 წლის მიხედვით

2014 წლის მე-2 კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (26.06.14)

2014 წლის მე-3 კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (03.10.14)

2014 წლის მე-4 კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (08.01.15) 2015 წლის პირველ კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (01.04.15)

მიმდინარე კონკურსები:

გაცნობებთ, რომ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლისა  და 30-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი შემდეგ თანამდებობაზე:

 • ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე  (1 ვაკანსია) – განაცხადის შევსების პერიოდი: 2015 წლის 30 მარტიდან 2015 წლის 08 აპრილის ჩათვლით; 

 • პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის სოციალური პარტნიორობის ხელშეწყობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი  (1 ვაკანსია) – განაცხადის შევსების პერიოდი: 2015 წლის 03 აპრილიდან 2015 წლის 12 აპრილის ჩათვლით;

 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) – განაცხადის შევსების პერიოდი: 2015 წლის 03 აპრილიდან 2015 წლის 12 აპრილის ჩათვლით;

თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა კონკურსში საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით (hr.gov.ge).2015 წლის მეორე კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (14.07.15)

2015 წლის მესამე კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (12.10.15)

2015 წლის მეოთხე კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (14.01.16)2016 წლის პირველ კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (08.04.16)

2016 წლის მეორე კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (11.07.16)გაცნობებთ, რომ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლისა  და 30-ე მუხლის მეორე პუნქტისშესაბამისად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი შემდეგ თანამდებობაზე:

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს უფროსი – განაცხადის შევსების პერიოდი: 2016 წლის 18 ივლისიდან 2016 წლის 27 ივლისის ჩათვლით.

თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა კონკურსში საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 

ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით : (hr.gov.ge)გაცნობებთ, რომ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლისა  და 30-ე მუხლის მეორე პუნქტისშესაბამისად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი შემდეგ თანამდებობაზე:

 • პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პოლიტიკის სამმართველოს სპეციალისტი (1 საშტატო ერთეული) – განაცხადის შევსების ვადა:  2016 წლის 21 სექტემბრიდან 2016 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით;

 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (1 საშტატო ერთეული) – განაცხადის შევსების ვადა:  2016 წლის 21 სექტემბრიდან 2016 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით;

 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (2 საშტატო ერთეული) – განაცხადის შევსების ვადა:  2016 წლის 21 სექტემბრიდან 2016 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით;

 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (1 საშტატო ერთეული) – განაცხადის შევსების ვადა:  2016 წლის 21 სექტემბრიდან 2016 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით;

 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (1 საშტატო ერთეული) – განაცხადის შევსების ვადა:  2016 წლის 21 სექტემბრიდან 2016 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით;

 2016 წლის მესამე კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (12.10.16)გაცნობებთ, რომ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლისა  და 30-ე მუხლის მეორე პუნქტისშესაბამისად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი შემდეგ თანამდებობაზე:

 • სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი (1 საშტატო ერთეული) განცხდების შევსების ვადა: 2016 წლის 18 ოქტომბრიდან 2016 წლის 27 ოქტომბრის ჩათვლით;

 • სსიპ-ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი (1 საშტატო ერთეული) განცხდების შევსების ვადა: 2016 წლის 18 ოქტომბრიდან 2016 წლის 27 ოქტომბრის ჩათვლით.

 

2016 წლის მეოთხე კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები 10.01.;20172017 წლის პირველ კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები

2017 წლის მეორე კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები 21.07.2017

2017 წლის მესამე კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (10.10.2017)


გაცნობებთ, რომ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი შემდეგ თანამდებობაზე:

 • ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი. განცხადების შევსების ვადა: 2017 წლის 28 ნოემბერიდან 2017 წლის 11 დეკემბერი ჩათვლით, დასრულების თარიღი – არაუგვიანეს 2018 წლის 27 თებერვალი.

ასევე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი:

მიმდინარე კონკურსები გამოცხადებული კონკურსები

გამოცხადებული-კონკურსები-

2018 წლის მესამე კვარტალში გამართული კონკურსების შედეგები (17.10.2018)ღია საჯარო კონკურსის საფუძველზე:

 • საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე დაინიშნა –  ნათია კუკულაძე;

 • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე – ეკა კვიტაშვილი;

 • საბუღალტრო აღრიცხვისა და  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე – ნანა ხმალაძე;

 • საბუღალტრო აღრიცხვისა და  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე – ვახტანგ ბიძიშვილი. 

(15.11.2018)

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე დაინიშნა – დავით სიხარულიძე;

ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე დაინიშნა- მარიამ ტაბატაძე;

(07.12.2018)გამოცხადებული კონკურსები:

 • იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

 • იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსი;

 • უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;

 • სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

(20.12.2018)გამოცხადებული კონკურსები:

პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული განათლების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის ზრდასრულთა განათლების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პარტნიორობის განვითარების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

(25.12.2018)


გამოცხადებული კონკურსები:

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) რეგიონალური კოორდინაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

საბუღალტრო აღრიცხვისა და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველოს უფროსი

(03.01.2018)გამოცხადებული კონკურსები: 

 • სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის სკოლამდელი განათლების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 • სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის სკოლამდელი განათლების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 •  სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის ზოგადი განათლების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 •  სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის  ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და სასწავლო რესურსების შეფასების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 • სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის  ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და სასწავლო რესურსების შეფასების სამმართველოს  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

(10.01.2019)გამოცხადებული კონკურსები: 

 •  საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი

(24.01.2019)

_____________________________________________________________

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • საბუღალტრო აღრიცხვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 • „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის“ პროგრამის „მულტიდისციპლინური გუნდის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – კახეთის რეგიონის მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი

 • „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის“ პროგრამის „მულტიდისციპლინური გუნდის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – სამეგრელოს რეგიონის მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი

 • „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის“ პროგრამის „მულტიდისციპლინური გუნდის ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – თბილისის მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი

(20.02.2019)

________________________________________________________

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის სტუდენტთა სოციალური ხელშეწყობის სამმართველოს უფროსი;

 • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის პროტოკოლის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

________________________________________________________

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • ეკონომიკური დეპარტამენტის ანალიზის სამმართველოს უფროსი

(22.03.2019)

________________________________________________________

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) აქტივების მართვის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

________________________________________________________

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის

(28.03.2019)

_______________________________________________________

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • სპორტის განვითარების დეპარტამენტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 • სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი იბერიის დირექტორი 

 • სსიპ – პროფესიული კოლეჯი ლაკადის დირექტორი 

 • სსიპ – პროფესიული კოლეჯი თეთნულდის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი ახალი ტალღის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი ოპიზარის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი აისის დირექტორი 

 • სსიპ – კოლეჯი მოდუსის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი ილია წინამძღვრიშვილის საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი ხელოვნების კოლეჯის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი სპექტრის დირექტორი 

 • სსიპ – პროფესიული კოლეჯი ერქვანის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი ფაზისის დირექტორი 

 • ა(ა)იპ – პროფესიული კოლეჯი იკაროსის დირექტორი 

 • ა(ა)იპ – პროფესიული კოლეჯი პრესტიჟის დირეტორი 

 • ა(ა)იპ – პროფესიული კოლეჯი ჰორიზონტის დირექტორი 

 • სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი 

 • სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი მერმისის დირექტორი 

(01.04.2019)

_______________________________________________________

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 • იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

(05.04.2019)2019-წლის-პირველ-კვარტალში-გამოცხადებული-კონკურსის-შედეგები

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორი ;
 • სპორტის განვითარების დეპარტამენტის მაღალი მიღწევების სპორტის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალსიტი;

(30.04.2019)

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული განათლების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
 • პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პარტნიორობის განვითარების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

(07.05.2019)

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის“ პროგრამის „ინკლუზიური განათლების საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – პერსონალური ასისტენტის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს და სტანდარტის ექსპერტი;
 • „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის“პროგრამის„ინკლუზიური განათლების საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა“ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი-რესურსსკოლების მოდელის,სააღმზრდელო მომსახურების და აღმზრდელის სტანდარტის ექსპერტი;
 • „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის“ პროგრამის „ინკლუზიური განათლების საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – სკოლის სსსმ მოსწავლეებთან მომუშავე ფსიქოლოგის სტანდარტის ექსპერტი;
 • „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის“ პროგრამის „ინკლუზიური განათლების საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – სპეციალური კლასის მოდელისა და სტანდარტის ექსპერტი;
 • „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის” პროგრამის ფარგლებში სსსმ/შშმ სტუდენტების პროფესიული ორიენტაციის ხელშესაწყობად პროფესიული პროგრამების/პროფესიების ანალიზისა და პროფესიების გზამკვლევის შემუშავების ექსპერტი (რაოდენობა 2).

(14.05.2019)

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილე;
 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

(22.05.2019)

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
 • „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“ პროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის პერსონალური ასისტენტი. 

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის სკოლამდელი განათლების სამმართველოს უფროსი;
 • სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
 • პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსი;

(20.06.2019)

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექტირების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (რაოდენობა 2);  (24.07.2019) 

საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • ეკონომიკური დეპარტამენტის საბიუჯეტო სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (05.08.2019)
 • იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (რაოდენობა 2) ;
 • იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს ს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (რაოდენობა 2);
 • იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი ექსპერტიზისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ;
 • სამინისტროს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი-პროექტის მენეჯერი;   (26.08.2019)

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროექტის – ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – შესყიდვების სპეციალისტის შესარჩევი გამარტივებული კონკურსი (18.10.2019)
 • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის კოორდინაციის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
 • მედიასთან კომუნიკაციის სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის (რაოდენობა 3),;
 • პროტოკოლის სამმართველოს მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი;
 • საკომუნიკაციო პროექტების სამმართველოს უფროსი;
 •  სპორტის განვითარების დეპარტამენტის მასობრივი სპორტის სამმართველოს მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
 • სპორტის განვითარების დეპარტამენტის მაღალი მიღწევების სპორტის სამმართველოს მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (30.10.2019)

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა ად სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის სტუდენტთა სოციალური ხელშეწყობის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (08.11.2019)
 • აუდიტის დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;  (11.11.2019)
 • შიდა აუდიტის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (11.11.2019)
 • იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (18.11.2019)


2019 წლის მე-2 და მე-3 კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგებისაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო პროგრამებისა და პოპულარიზაციის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (09.12.2019)
 • იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი ექსპერტიზისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (09.12.2019)
 • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის კოორდინაციის სამმართველოს მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (13.012.2019)
 • იურიდიული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (18.12.2019)
 • ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი (18.12.2019)

2019 წლის მე-4 კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (15.01.2020)

2019 წლის მე-4 კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (17.01.2020)

2019 წლის მე-4 კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (17.02.2020)

2020 წლის მე-1 კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (10.03.2020)

2020 წლის მეორე კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (13.05.2020)

2020 წლის მეორე კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (15.07.2020)

2020 წლის მესამე კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (30.07.2020)

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

  • იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
  • იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (20.01.2019)
  • ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი; (20.02.2020)
  • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის მედიასთან კომუნიკაციის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (25.02.2020)
  • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის მედიასთან კომუნიკაციის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (25.02.2020)
  • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის პროტოკოლის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი; (25.02.2020)
  • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის საკომუნიკაციო პროექტების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; (26.02.2020)
  • იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (25.03.2020)
  • სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი
  • სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის მედიასთან კომუნიკაციის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (22.07.2020)
  • იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (28.07.2020)

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 • საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი;
 • საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი;
 • საქართველოს, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი.  (13.08.2020)

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში არსებული შემდეგი ვაკანსიები:

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობა ( 17.10.2020)

2020 წლის მესამე კვარტალში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (22.10.2020)

ბეჭდვა