5.2. ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

2013 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულება

2013 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულება

2013 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება

2013 წლის საკასო შესრულება სრულად (30.01.14 მონაცემებით)2014 წლის პირველი კვარტლის შესრულება (22.04.14)

2014 წლის 6 თვის დამტკიცებული (დაზუსტებული) გეგმები და შესრულება (15.07.14)

2014 წლის 9 თვის დამტკიცებული (დაზუსტებული) გეგმა და ფაქტიური შესრულება (21.10.14)

საკასო შესრულება წლიური 2014 (21.01.15)2015 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და პირველი კვარტლის შესრულება (03.04.15)

2015-წ.-დამტკიცებული-ბიუჯეტი-და-მეორე-კვარტლის-შესრულება (10.07.15)

2015 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტლის შესრულება (16.10.15)

2015 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტლის შესრულება (02.02.16)2016 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და პირველი კვარტლის შესრულება (08.04.16) 

2016 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეორე კვარტლის შესრულება (08.07.16)

2016 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტლის შესრულება (17.10.16)

2016-ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტლის შესრულება (5) 31.01.20172017-ბიუჯეტი და პირველი კვარტლის შესრულება 28.04.2017

2017-ბიუჯეტი და მეორე კვარტლის შესრულება 21.07.2017

2017 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტლის შესრულება (21.10.17)

2017 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (17.01.18)2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და პირველი კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (30.04.18)

2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეორე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (20.07.18)

2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (20.10.18)

2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (20.10.18)

2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (11.02.19)

2018 წ. დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით შესრულება (11.02.19)2019წ.-დამტკიცებული-ბიუჯეტი-და-პირველი-კვარტლის-მდგომარეობით-შესრულება.

2019-წ-დამტკიცებული-ბიუჯეტი-და-მეორე-კვარტლის-მდგომარეობით-შესრულება. (23.07.2019)

2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტალის მდგომარეობით შესრულება (22.10.2019)

2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეოთხე კვარტალის მდომარეობით შესრულება (28.01.2020)2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და პირველი კვარტალის მდგომარეობით შესრულება (27.04.2020)

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და მეორე კვარტალის მდგომარეობით შესრულება (15.07.2020)

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და მესამე კვარტალის მდგომარეობით შესრულება (22.10.2020)

ბეჭდვა