1.4. სამინისტროს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

10.12.2013

ინფორმაცია სასწავლო და სხვა პროგრამების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ სამინისტროს ვებ გვერდზე ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ბმულებზე.

http://www.mes.gov.ge/content.php?id=213&lang=geo

http://www.mes.gov.ge/content.php?id=84&lang=geo

http://www.mes.gov.ge/content.php?id=536&lang=geoსამოქმედო გეგმა 2015-2020 წწ. (ბრძანება N898)

2015 წ. 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო

ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოს შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა

საერთაშორისო და ეროვნული ჩარჩოების შედარებითი ანალიზისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2017-2020წწ) 05.07.16საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021 (19.12.2017)


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2018-2021წწ) (03.01.2017)

დანართი  დანართი 1საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (2019-2022 წწ.) (03.06.2018)საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2019-2022 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა (15.08.2018)

დანართი     დანარტი N1.1   დანარტი N1http://mcs.gov.ge/      http://msy.gov.ge/კულტურის სტრატეგია 2025;

კულტურის სტრატეგისს გზამკვლევი;

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი;

სპორტის სტრატეგიის-გზამკვლევი;

(10.01.2018)„განათლების სისტემის ყველა დონეზე უწყვეტი სამეწარმეო სწავლების (LLEL) დანერგვის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა” (15.07.2019)

ბეჭდვა