5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (დეტალურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) | საჯარო ინფორმაცია- განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (დეტალურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

შრომის ანაზღაურება 2013 (კვარტალური და ჯამური სახით) (22.01.14)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიისა და დანამატის შესახებ დეტალური ინფორმაცია:

თანამდებობის პირებზე 2013 წელს გაცემული დანამატი  (26.02.14)

თანამდებობის პირებზე 2013 წელს გაცემული პრემია (26.o2.14)

________________________________________________________

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის N219 დადგენილებით, შრომის ანაზღაურების (ხელფასი, დანამატი, პრემია) განპიროვნებული მონაცემების პროაქტიულად გამოქვეყნების ვალდებულების რეგულაცია გათვალისწინებული არ არის.

თუმცა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ხელმძღვანელობს რა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-10 მუხლით გათვალისწინებული “საქვეყნოობის” პრინციპით, აქვეყნებს უწყების თანამდებობის პირების შრომის ანაზღაურების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას, რაც ასევე სრულ შესაბამისობაშია ზემოაღნიშნული კოდექსის 44-ე მუხლის რეგულაციასთან.

2014 წ.:

2014 წლის პირველი კვარტალის ჯამური მოჯნაცემები (23.04.14)

2014 წლის პირველი კვარტალის  მონაცემები თანამდებობის პირებზე (28.04.14)

2014 წლის მე-2 კვარტალის ჯამური მოჯნაცემები (07.07.14)

2014 წლის მე-2 კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე (07.07.14)

2014 წლის მე-3 კვარტალის ჯამური მოჯნაცემები (07.10.14)

2014 წლის მე-3 კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე (07.10.14)

წინასწარ ვაქვეყნებთ 2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში გაწეული შრომის ანაზღაურების შესახებ მონაცემებს (თანამდებობის პირების დეტალურად; სხვა თანამშრომლებზე ჯამურად)

ოქტომბერსა და ნოემბერში გაცემული შრომის ანაზღაურება (ხელფასი, პრემია, დანამატი) (03.12.14)

2015 წ.

2014 წლის მე-4 კვარტალის ჯამური მოჯნაცემები (20.01.15)

2014 წლის მე-4 კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (20.01.15)2015 წლის პირველი კვარტალის ჯამური მონაცემები (14.04.15)

2015 წლის პირველი კვარტალის მონაცემები თანამდებობის პირებზე  (დეტალური) (14.04.15)

2015 წლის პირველი-მეორე კვარტლის შრომის ანაზღაურება ჯამური (14.07.15)

2015 წლის მე-2 კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) 14.07.15

2015 წლის მე-3 კვარტალის ჯამური მონაცემები (12.10.15)

2015 წლის მე-3 კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) 13.10.15

2015 წლის მე-4 კვარტალის ჯამური მონაცემები (13.01.16)

2015 წლის მე-4 კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) 13.01.162016 წლის პირველი კვარტალის ჯამური მონაცემები (08.04.16)

2016-წლის-პირველი-კვარტლის-შრომის-ანაზღაურება-თანამდებობის-პირებზე-დეტალური-08.04.16 (9)

2016 წლის მეორე კვარტალის ჯამური მონაცემები (07.07.16)

2016 წლის მეორე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (07.07.16)

2016 წლის მესამე კვარტალის ჯამური მონაცემები (11.10.16)

2016 წლის მესამე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (11.10.16)

2016 წლის მეოთხე კვარტლის ჯამური მონაცემები (12.01.2017)

2016 წლის მეოთხე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (12.01.2017)2017 წლის პირველი კვარტლის  ჯამური მონაცემები  (25.04.2017)

2017 წლის პირველი კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (25.04.2017)

2017 წლის მეორე კვარტლის ჯამური მონაცემები (21.07.2017)

2017 წლის მეორე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (21.07.2017)

2017 წლის მესამე კვარტლის ჯამური მონაცემები (17.10.2017)

2017 წლის მესამე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (17.10.2017)

2017 წლის მეოთხე კვარტლის ჯამური მონაცემები (12.01.2018)

2017 წლის მეოთხე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (12.01.2018)2018 წლის პირველი კვარტლის ჯამური მონაცემები (17.04.2018)

2018 წლის პირველი კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (17.04.2018)

2018 წლის მეორე კვარტლის ჯამური მონაცემები (17.07.2018)

2018 წლის მეორე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (17.07.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის ჯამური მონაცემები (18.10.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის ჯამური მონაცემები (18.10.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (18.10.2018)

2018 წლის მესამე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (18.10.2018)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის ჯამური მონაცემები (20.01.2019)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის ჯამური მონაცემები (20.01.2019)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (20.01.2019)

2018 წლის მეოთხე კვარტლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობის პირებზე (დეტალური) (20.01.2019)2019-წლის-პირველი-კვარტალის-შრომის-ანაზღაურება-თანამდებობის-პირებზე-დეტალური. (25.04.2019)

2019-წლის-პირველი-კვარტალის-ჯამური-მონაცემები (25.04.2019)

ბეჭდვა